Standard Content

Dagelijks vertrouwen veel ouders hun kind toe aan een kindercentrum voor dagopvang of buitenschoolse opvang. Kinderen krijgen hier de verzorging die ze nodig hebben, er worden activiteiten aangeboden én er wordt bijgedragen aan de opvoeding. De Wet kinderopvang (2005) noemt vier opvoedingsdoelen:

  • bieden van emotionele veiligheid;
  • stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;
  • stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
  • overdracht van waarden en normen.

Dit zijn algemene opvoedingsdoelen. Een aantal pedagogen heeft daarom deze opvoedingsdoelen en een aantal andere thema’s verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De thema’s worden beschreven in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar biedt zo concrete handvatten voor de uitvoering op de werkvloer.

Pedagogisch kader in de opleidingen

Het Pedagogisch kader is ook voor ROC's onmisbaar. Daarom ontvangen alle ROC's die een convenant voor strategische samenwerking met kinderopvangorganisaties in de regio ondertekenen, van BKK een exemplaar van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.
Op deze manier geeft BKK aan ROC's een stimulans om de inzichten uit het Pedagogisch kader te integreren in de lessen, opdrachten en beoordelingen.

Dit zijn algemene opvoedingsdoelen. Een aantal pedagogen heeft daarom deze opvoedingsdoelen en een aantal andere thema’s verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De thema’s worden beschreven in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar biedt zo concrete handvatten voor de uitvoering op de werkvloer.